Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z kancelarią związana jest od sierpnia 2013 r. początkowo jako asystent obecnie jako aplikant adwokacki.

Przedmiotem jej zawodowych zainteresowań jest prawo karne. Biegle włada językiem angielskim.

W czasie wolnym wielbicielka dobrej kuchni i podróży. Ponadto jako instruktor ZHP w stopniu podharcmistrza zajmuje się pracą z młodzieżą.