Absolwentka studiów magisterskich na kierunku socjologia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu . Obecnie studentka V roku Wydziału Prawa na wyżej wymienionym Uniwersytecie, która pisze pracę magisterską z zakresu prawa karnego na temat postpenalnej izolacji sprawcy przestępstwa. Interesuje się sportem, muzyką, aktywnie spędza wolny, w szczególności jeździ na rolkach.