Jako Adwokaci specjalizujemy się na równie wysokim poziomie w kwestiach związanych z prawem cywilnym, jak i karnym.

Prawo cywilne obejmuje bardzo szeroki zakres zagadnień. Reguluje ono bowiem stosunki prawne pomiędzy osobami fizycznymi, pomiędzy przedsiębiorstwami jak również pomiędzy osobami fizycznymi i przedsiębiorstwami. Doradzam Klientom zarówno ustnie, jak i pisemnie oraz występujemy przed sądami w szczególności w sprawach dotyczących:

  • stosunków umownych (sprzedaż, najem, dzierżawa, pożyczka i inne)
  • odszkodowań osobowych i komunikacyjnych,
  • postępowań spadkowych,
  • postępowań zabezpieczających,
  • postępowań egzekucyjnych.

Zapewniamy profesjonalną opiekę prawną w sporach z zakresu prawa rodzinnego, w szczególności w sprawach rozwodowych, roszczeniach o alimenty. Reprezentujemy naszych Klientów w sporach z pracodawcami, ZUS i innymi organami administracji publicznej (rządowej i samorządowej).

W zakresie prawa karnego pomagamy osobom przy każdych czynnościach wymagających podjęcia obrony, w szczególności w przypadku zatrzymania, tymczasowego aresztowania, przedstawienia zarzutów. Z najwyższą starannością reprezentujemy interesy Klienta na każdym etapie postępowania karnego.

Doradzamy także w przypadku postępowania karno skarbowego, postępowania dotyczącego wykroczeń.

Wynagrodzenie za pomoc świadczoną pomoc w ramach indywidualnie zleconej sprawy każdorazowo uzależnione jest od koniecznego nakładu pracy.